Veilig en gezien

Onze pedagogische aanpak staat als een huis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij veilig en gezien voelen en doen daar elke dag onze uiterste best voor. Ieder kind heten we elke dag persoonlijk welkom.

We bieden rust en structuur en leven onze duidelijke schoolafspraken na. Allemaal hebben we onze taken in de school, ook kinderen. Zo leren zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.

Kanjerschool

Onze Kanjeraanpak zorgt ervoor dat we de sociaal-emotionele ontwikkeling, het zelfbeeld en de weerbaarheid van leerlingen op een positieve manier versterken. We spreken daarin allemaal dezelfde taal, van conciërge tot directeur en van leerkracht tot overblijfouder.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen. Daar beginnen we spelenderwijs mee, via dierenmetaforen en verhalen. Later gaan we in gesprek over gekleurde petten, die symbool staan voor bepaald gedrag. Stap voor stap krijgen kinderen - passend bij hun leeftijd – steeds meer inzicht in hun gedrag en leren daar verantwoordelijkheid voor nemen.

De petten vertegenwoordigen positieve eigenschappen, die in ‘lastige’ situaties soms uit balans raken. Dan verandert stoer gedrag bijvoorbeeld in bazig gedrag en wordt lief gedrag onderdanig gedrag. Door hierover in gesprek te gaan, ontdekken kinderen dat je met jezelf zijn het verste komt. Als je bent te vertrouwen en je durft ook de ander te vertrouwen, ben je een kanjer!

Startweken: groepsvorming

Tijdens de startwerken draait het om groepsvorming en dan zorgen we dat ieder kind z’n plekje vindt in de groep. Hieraan blijven we tijdens het verdere schooljaar specifiek aandacht besteden.

Heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig, dan krijgt het een maatje en er is altijd tijd voor een persoonlijk gesprek.