Menu

Onze school

DSCF3592 hires

Veilig en gezien

Onze pedagogische aanpak staat als een huis. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij veilig en gezien voelen en doen daar elke dag onze uiterste best voor. Ieder kind heten we elke dag persoonlijk welkom.

Tijdens de eerste weken van het schooljaar draait het om groepsvorming en dan zorgen we dat ieder kind z’n plekje vindt in de groep. Hieraan blijven we tijdens het verdere schooljaar specifiek aandacht besteden. Heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig, dan krijgt het een maatje en er is altijd tijd voor een persoonlijk gesprek.

We bieden rust en structuur en leven onze duidelijke schoolafspraken na. Allemaal hebben we onze taken in de school, ook kinderen. Zo leren zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving.

Onze Kanjeraanpak zorgt ervoor dat we de sociaal-emotionele ontwikkeling, het zelfbeeld en de weerbaarheid van leerlingen op een positieve manier versterken. We spreken daarin allemaal dezelfde taal, van conciërge tot directeur en van leerkracht tot overblijfouder.

DSCF3313 hires 1

Lessen voor het leven

Onze christelijke identiteit is de basis voor ons schoolklimaat en onderwijs. Met leerlingen en ouders vieren we feesten als Pasen en Kerst graag samen. We vertellen Bijbelverhalen en gaan graag in gesprek met kinderen over zingeving. In dat gesprek mag ieders opvatting er zijn en is elk onderwerp bespreekbaar.

Openheid en wederzijds respect zijn voor ons belangrijk: we bieden ruimte voor ieders persoonlijke identiteitsvorming. Door bewust bezig te zijn met normen en waarden, hopen wij kinderen levenslessen mee te geven voor nu en ‘later’.

DSCF3471 hires

Sterke basis in lezen-, taal en rekenonderwijs

Op onze school staan de ochtenden in het teken van vakken als lezen, schrijven, woordenschat, spelling en rekenen. Door een gevarieerd les- en werkvormenaanbod maken we die lessen leuk, zodat kinderen zoveel mogelijk plezier in leren ervaren.

Kinderen werken in hun eigen groep en we sluiten zoveel mogelijk aan bij hun niveau. Natuurlijk dagen we kinderen uit om binnen hun mogelijkheden steeds dat volgende stapje te zetten in hun ontwikkeling, zodat zij lees-, schrijf- en rekenvaardig kunnen starten in het voortgezet onderwijs.

DSCF3853 hires 1

Werken aan eigenaarschap

Werken aan eigenaarschap staat hoog op onze agenda. We willen leerdoelen en vorderingen zichtbaar maken en daarover in gesprek gaan met kinderen. Zo leren zij stap voor stap meer eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en krijgen zicht op: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Vanaf groep 3 zijn kinderen aanwezig bij de gesprekken met hun ouders en de leerkracht. Dan gaat het immers over hún ontwikkeling. Tijdens het startgesprek elk schooljaar maken kind, ouders en leerkracht uitgebreid kennis en kan een kind aangeven waaraan het dat schooljaar graag wil werken.

In de leerlingenraad denken, praten en beslissen kinderen mee over onze schoolontwikkeling en ook in de klassen hebben leerlingen recht van spreken.

DSCF3813 hires 1

Thema-onderwijs voor een brede talentontwikkeling

Van de kleuters tot en met groep 8: kinderen werken aan een overkoepelend schoolthema, waarin de wereldoriëntatievakken aan bod komen. We gaan voor betekenisvol onderwijs, zodat voor kinderen gaat leven waaróm zij iets leren en ontdekken hoe zij die kennis en vaardigheden kunnen toepassen. We bieden mogelijkheden om groepsdoorbrekend te werken, zodat kinderen van allerlei leeftijden via coöperatieve werkvormen echt met elkaar leren samenwerken.

ICT-vaardig en mediawijs worden en creatief vermogen ontwikkelen: dat komt allemaal aan bod. Net als goed leren samenwerken. Om die reden koppelen we groepen soms en laten kinderen dan samen aan de slag gaan.

Elk schooljaar komen vijf thema’s langs waaraan kinderen met elkaar werken, passend bij hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Wij stimuleren hun onderzoekende houding en dagen kinderen uit om tot spel en ontwikkeling te komen. Elk thema wordt afgesloten met een project, presentatie of optreden.

DSCF3641 hires

Binnen en buiten leren

Kinderen leren bij ons binnen én buiten de school. Met onder meer een muzieklokaal en een creatieve ruimte, biedt ons fijne schoolgebouw letterlijk en figuurlijk veel ruimte voor ontwikkeling. Bewegend leren doen we ook buiten. Ons groene plein is recent vernieuwd en ingericht voor natuurlijk spelen en bewegen. Dat komt niet alleen een gezonde leefstijl van kinderen ten goede, maar zorgt er ook voor dat zij zich motorisch én cognitief rijk ontwikkelen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze leerlingen bewust te maken van alles wat groeit en bloeit en wat ervoor nodig is om nu en straks een duurzaam steentje bij te dragen aan onze samenleving. Op het podium in de school en buiten op ons plein kunnen leerlingen laten zien en horen wat zij op creatief gebied in huis hebben. We besteden in onze thematisch onderwijs ook graag extra aandacht aan kunst en cultuur.

DSCF3761 hires

Passende ondersteuning

We doen er alles aan om te zorgen voor een optimale ontwikkeling, ongeacht ieders ondersteuningsbehoefte. Hebben kinderen meer verdieping of verrijking nodig, dan bieden we extra uitdaging of verdieping. We werken hiervoor ook samen met de Plusschool in ons gebouw. Ook voor kinderen die meer uitleg of extra oefening nodig hebben, hebben wij een passend aanbod. Zo hebben we veel kennis en ervaring op het gebied van taalonderwijs en Nederlands als tweede taal en zijn vertrouwd met het visueel maken van ons onderwijs.

Kom sfeerproeven

Een school voor je kind kies je niet zomaar. Natuurlijk wil je graag komen kijken, rondlopen en sfeerproeven. Dat kan. Twee keer per jaar doen wij mee aan de open dag van -bijna- alle basisscholen Apeldoorn. Maar ook op andere momenten ben je natuurlijk van harte welkom bij ons langs te komen. Neem gewoon even contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Stuur een mailtje naar [email protected] en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.