Menu

Samenwerken

DSCF3248 hires 1

Samenwerking

We werken graag samen met partners die ons onderwijs aanvullen. Denk aan Kentalis, die ons adviseert en ondersteunt bij ons taalaanbod, maar ook aan de bibliotheek, de logopedist, dyslexiebegeleider of Doomijn. Met Markant geven we cultuuronderwijs vorm. Ook werken we goed samen met het voortgezet onderwijs, voor een goede overstap naar de brugklas.

Markant Cultuureducatie

De Regenboog Osseveld heeft net als Markant een duidelijke visie op het ontwikkelen van creatieve talenten bij kinderen. Vandaar dat we samen met Cultuurwijzer actueel aan kunnen sluiten bij activiteiten die op onze school plaatsvinden. Op deze wijze leren leerlingen genieten van wat kunst en cultuur hen kan brengen maar ook wat ze daarbij zelf kunnen betekenen.

CJG

De Regenboog Osseveld werkt intensief samen met de CJG bij gezondheidsonderzoeken en logopedie. Heb je vragen of twijfels over gezondheid, (op)voeden en opgroeien? Sylvia Tiemens is jeugdverpleegkundige van het CJG Noord- en Oost- Gelderland en is lid van ons kernteam. Wil je contact opnemen met het CJG, bel dan 055 – 357 88 75.

Kentalis

Kentalis en De Regenboog Osseveld werken samen op het gebied van hulp bij taalstoornissen. Veel kinderen moesten daarvoor in het verleden uitwijken naar Arnhem of naar Zwolle. Omdat alle kinderen een zo'n passend mogelijke onderwijsplek dicht bij huis verdienen is Kentalis in samenwerking met PCBO Apeldoorn en de Gemeente Apeldoorn deze nevenvestiging gestart.

CODA

De Regenboog Osseveld heeft de bibliotheek binnen de school. We maken hier gebruik van door boeken in te lenen en natuurlijk voor te lezen. Wij stimuleren dat elk kind gebruik maakt van het gratis lidmaatschap van CODA, en gebruiken dit ook actief in de klas. 

Accres Sportstimulering

Elke twee jaar organiseren wij als school een sportdag. Hierbij staat de hele dag in het teken van bewegen binnen en buiten het pand. Dit organiseren we samen met Accres Sportstimulering, waarbij ook lokale sportaanbieders worden betrokken. 

Doomijn

Bij ons in school hebben de Doomijn kinderopvang en BSO. Doordat ze bij ons in het pand zitten, kunnen we nauw samenwerken en zijn er korte lijntjes. Dit betekent dat de overgang van peuters naar groep 1 soepel verloopt, en dat we vanaf het eerste moment kunnen afstemmen op dat wat het kind van ons nodig heeft. Ons doel is om in de toekomst een doorgaande leerlijn te bieden voor kinderen van nul tot twaalf jaar. 

Logopedist Taalreis

In onze school houdt Taalreis logopedie praktijk. Dit betekent dat er nauw samengewerkt wordt tussen leerkrachten en logopedist. Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Vooraf aan de behandeling wordt er een onderzoek uitgevoerd en op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld zodat de logopediste tijdens de behandeling de juiste oefeningen kan aanbieden. Deze oefeningen krijgen de kinderen ook mee naar huis om thuis te oefenen. Dankzij de goede samenwerking met de leerkrachten kan er gerichte therapie gegeven worden.  Uiteraard staat een ouder altijd vrij een andere logopedist te kiezen. 

Pianoschool

Vind je piano een mooi instrument en wil jij piano leren spelen, dan ben je welkom bij de Pianoschool Apeldoorn op De Regenboog Osseveld. De leerlingen van onze school krijgen 20% korting op het reguliere lestarief! Aanmelden voor een gratis proefles kan via de website: www.pianoschoolapeldoorn.nl of door een email te sturen naar [email protected] of bellen: 055 – 7114324

Schaken op De Regenboog

Samen met De Regenboog Woudhuis hebben we een actieve schaakgroep buiten schooltijd. Onze leerlingen leren het spel en kunnen meedoen aan competities.