Sociale veiligheid

Kanjertraining

De Kanjertraining is bedoeld om leerlingen beter voor zichzelf te laten opkomen en/of beter met anderen om te gaan. Vaak is de grondslag achter bepaald gedrag sociale onhandigheid: kinderen lachen om alles; spelen de baas of zijn erg verlegen; stellen zich afhankelijk of juist agressief op of doen alsof het hen allemaal niet raakt. Voor leerlingen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien, kan de Kanjertraining uitkomst bieden.

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit.

Regenboog- Osseveldl is een officiële Kanjerschool. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen wekelijks les in deze methode. Meer weten? Ga dan naar www.kanjertraining.nl

 

Volgsysteem

Wij geven wekelijks les in de Kanjertraining in alle groepen. Tevens volgen we de sociale veiligheid van de kinderen in leerlingvolgsysteem Kanvas, dat onderdeel uitmaakt van de kanjermethode. 

Voorvallen nemen we ook in dit volgsysteem op, zodat er een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen ontstaat. Wij nemen ook altijd contact met de ouders van de betrokken kinderen op als er iets is voorgevallen, zodat u op de hoogte bent.