Plusgroep

Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is doen we er als PCBO Apeldoorn alles aan om passend onderwijs te bieden. Dit doen we door middel van het PCBO PlusProgramma. Hiermee bieden we onderwijs op maat voor meer- of hoogbegaafde kinderen. Het PCBO Plusprogramma bestaat uit drie pijlers waar vanuit we je kind, jou als ouder en onze PCBO-scholen ondersteunen:

  1. Plusbegeleiding op school
    Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is, ontvangt het in eerste instantie plusbegeleiding op school. Op onze school hebben we dit georganiseerd door middel van extra uitdagende en verdiepende opdrachten in en/of buiten de klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen buiten de klas.  In de plusgroep werken de leerlingen vaak projectmatig. Marieke van Luttikhuizen werkt als plusgroepbegeleider op onze school.
  2. De Plusklassen PCBO
    Naast de plusbegeleiding op de scholen, hebben we bij PCBO drie PlusKlassen waar uw kind een dagdeel in de week naar toe kan. Deze PlusKlassen worden gegeven op PCBO De Regenboog – Osseveld. Middels deze PlusKlassen gaan we nog verder en dieper in op de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw kind, aanvullend op de Plusbegeleiding op school. We hebben aandacht voor leer- en werkstrategieën en uw kind gaat samen met andere kinderen aan de slag met filosofie, expressie, emotionele training voor bijvoorbeeld het vergroten van de motivatie, het zelfbeeld en diverse spelonderdelen. Ook ontmoet uw kind in deze klas andere meer of hoogbegaafde leerlingen. Fijn voor uw kind omdat het merkt dat er meer kinderen zijn zoals hij/zij.
  3. Ondersteuning vanuit PlusBegeleiding en Kenniscentrum PCBO
    De PlusBegeleiding is het netwerk van PCBO Apeldoorn dat scholen ondersteunt in onderwijs aan begaafde leerlingen op school. We ondersteunen bijvoorbeeld leerkrachten en intern begeleiders bij de Plusbegeleiding die ze op school geven en zijn er voor u als ouder bij specifiekere vragen over begaafdheid.

Daarnaast hebben we een Kenniscentrum PCBO. Naast de bovengenoemde meedenk- en adviesfunctie zijn in de orthotheek van het Kenniscentrum materialen te vinden die leerkrachten kunnen gebruiken. Vanuit dit Kenniscentrum organiseren we ook een interne kwaliteitskring hoogbegaafdheid waar alle leerkrachten en coördinatoren van de scholen kennis kunnen delen en halen. Ook zijn we te vinden in de netwerken van het Samenwerkingsverband, in contact met voortgezet onderwijs en andere externe, relevante partners. Zo laten we ons ook vanuit PCBO gelden op het vlak van begaafdheid.

Meer weten?
Stuur dan (in overleg met de leerkracht of intern begeleider van uw kind) een mail naar de coördinator van het PCBO Plusprogramma, Annet Klaver via: aklaver@pcboapeldoorn.nl.