Praktische informatie

Alle praktische zaken van Regenboog Osseveld vindt u hier. Te denken valt aan de ouderkalender, schoolgids, schooltijden, vakantierooster, verlofaanvragen en veel meer.

Aanmelden
Om kinderen zoveel mogelijk in de eigen buurt naar de basisschool te laten gaan, werken de schoolbesturen Leerplein055, de Veluwse Onderwijsgroep en PCBO Apeldoorn samen. Kinderen die na 1 mei 2019 zijn geboren, worden centraal aangemeld. 

Ziek melden
Is een kind ziek, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur melden in een persoonlijk berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro.

Verlof aanvragen
Wie buiten vakanties en studiedagen verlof wil aanvragen, kan het aanvraagformulier opvragen bij directeur Sharon Nieuwenhuisen, of fownloaden via de website. Verlof aanvraagformulier.

Moet een kind onder schooltijd (bijvoorbeeld) naar een dokter, dan kunnen ouders met de leerkracht overleggen via Parro.