Ouderraad

In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Onderwijs is ook op Regenboog Osseveld een OuderRaad (OR) ingesteld. De OuderRaad is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze school zitten.

De OuderRaad organiseert (samen met leerkrachten)
allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest,
de avondvierdaagse, afsluiting schooljaar en schoolfoto’s. Verder helpt de OR bij kerst­ en paasviering en denkt mee over de veiligheid rondom school (verkeer en pleininrichting). Voor het bekostigen van activiteiten wordt door de OR een schoolfonds beheerd in de vorm van Stichting Ouderfonds PCBO De Regenboog Osseveld. In dit schoolfonds worden ook de ouderbijdragen gestort.

De OuderRaad vergadert één keer per maand. Deze ver­gaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom met
ons mee te praten. Natuurlijk kan de OuderRaad uw hulp goed gebruiken. Misschien bent u wel een enthousiaste ouder die zich in wil zetten voor de school en haar leerlingen. Voor deze ouders is altijd plek in de OuderRaad. Bij de diverse activiteiten wordt ook extra hulp gevraagd.

Hebt u vragen of suggesties? Neemt u dan contact op door een e­mail te sturen aan orregenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl. De OR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Stichting Leergeld bekostigt dan geheel of gedeeltelijk de kosten van deze activiteiten maar ook die van buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming). Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op: www.leergeld.nl/apeldoornvoorst