Voor het eerst naar school

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 5e verjaardag, maar mogen vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn naar school. Voordat het zover is, mag het kind een aantal dagdelen komen wennen in de groep waarin hij of zij geplaatst wordt. Deze ‘wendagen’ worden 2 tot 3 weken voor de verjaardag van het kind gepland. We proberen de kinderen de school te laten ervaren als een vertrouwde en veilige plek. Ze raken zo niet alleen goed gewend op school, maar krijgen ook meer zelfvertrouwen en kunnen op hun eigen niveau contacten met andere kinderen opbouwen.

Enige tijd voordat uw kind daadwerkelijk bij ons op school komt, nemen wij telefonisch contact met u op om af te spreken wanneer uw kind mag komen wennen. Ook ontvangt u van ons een “dit ben ik formulier” waarop u alle bijzonderheden over uw kind kunt invullen die voor ons nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk te kunnen verwelkomen in de groep. Als uw kind een aantal weken bij ons in de klas zit, plannen we een gesprek om dit formulier en de eerste weken te bespreken. Ook ontvangt u van ons praktische informatie over de gang van zaken in onze kleutergroepen.

De eerste schooldag van het kind is in principe de dag na de verjaardag van uw kind. Soms valt die dag in het weekend of een vakantie, dan start uw kind direct daarna. Kinderen die in juni en juli jarig zijn, verwachten wij na de zomervakantie op school. Kinderen die in december jarig zijn, zijn na de kerstvakantie welkom. De periodes voor deze vakanties zijn zo druk dat wij nieuwe kinderen hierin niet het gewenste gevoel van veiligheid kunnen geven.