Handig

Alle praktische zaken van Regenboog Osseveld vindt u hier. Te denken valt aan de ouderkalender, schoolgids, schooltijden, vakantierooster, verlofaanvragen en veel meer.

Overblijven bij De Regenboog

Alle kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van hun leerkracht of een TSO medewerker. 

De leerlingen hebben een kwartier lunchpauze en spelen een half uur buiten.