Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school... wat is de tijd voorbij gevlogen, een echte mijlpaal! Op naar school met nieuwe juffen/meesters en samen met andere kinderen. Alles gaat net weer even anders dan op het kinderdagverblijf. Een spannende periode staat voor de deur, voor zowel uw kind als voor u! Maar hoe gaat dat nou bij ons op school?

Op het moment dat uw kind 4 jaar is geworden, mag hij of zij bij ons op school komen. Vanaf de 5e verjaardag is dit verplicht. De stap naar de basisschool kan groot zijn. Zeker als uw kind nog niet eerder naar het kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal is geweest. 
Daarom kan uw kind een paar weken voor de 4e verjaardag een paar dagdelen bij ons komen wennen en een kijkje komen nemen in de eigen groep. Deze wendagen worden 2 tot 3 weken voor de verjaardag van uw kind afgesproken. Zo kan uw kind de juf en de groep alvast een klein beetje leren kennen en de school ervaren als een betrouwbare, veilige en gezellige plek! 

De allereerste echte schooldag van uw kind is in principe de dag na zijn/haar verjaardag. Soms valt die dag in het weekend of in een vakantie, dan start uw kind direct daarna. Kinderen die in juni en juli jarig zijn, verwelkomen wij graag na de zomervakantie bij ons op school, zodat wij hem/haar alle rust en veiligheid kunnen bieden. Uw kind en u worden dan voor de zomer uitgenodigd om kennis te maken en nog een keertje rond te kijken.

U ontvangt u van ons een “dit ben ik formulier” waarop u eventuele bijzonderheden over uw kind kunt invullen, die voor ons nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk te kunnen verwelkomen in de nieuwe groep! Tevens plant de leerkracht een kennismakingsgesprek met u.

Elke start loopt weer anders en daar hebben wij aandacht voor. Ons doel is dat wij samen de start van uw kind op de basisschool fijn laten verlopen!