Samenwerking

Als school staan we nooit alleen. Naast de samenwerking binnen de school werken we ook daarbuiten intensief samen met verschillende instanties.
Lees hieronder met wie wij allemaal samenwerken! Met wie werken wij samen?

Centrum voor Jeugd en Gezin

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond! In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor uw gezin.

Het CJG voor uw vragen over opvoeden en opgroeien

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. U kunt ook bellen met uw vragen. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.

De medewerkers van het CJG zijn ook regelmatig bij uw kind op school. Op sommige scholen heeft de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. De doktersassistente van het CJG kan leuke gezondheidslessen geven op verzoek van de school.

De gezondheid van uw kind volgen

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Uw eigen jeugdverpleegkundige nodigt uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uit op het CJG.

Dat gebeurt in het jaar dat uw kind 5 jaar is. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.

Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Vaccinaties

Als uw kind 9 jaar oud is krijgt u een uitnodiging van het RIVM voor vaccinaties tegen BMR/DTP. Op 10 jarige leeftijd krijgt u de uitnodiging voor de HPV vaccinatie. Daarvoor heeft uw kind twee keer een prik nodig. Het CJG geeft de vaccinaties. Meer informatie kunt u vinden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinatieschema-infographic

Kernteam

Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van

school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Contact met het CJG?

* info@cjgapeldoorn.nl

) (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn

Markant Cultuureducatie

Regenboog Osseveld heeft evenals Markant een duidelijke visie op het ontwikkelen van creatieve talenten bij kinderen. Vandaar dat we samen met Cultuurwijzer actueel aan kunnen sluiten bij activiteiten die op onze school plaatsvinden. Op deze wijze leren leerlingen genieten van wat kunst en cultuur hen kan brengen maar ook wat ze daarbij zelf kunnen betekenen. (kerndoel 54). Reflecteren op eigen werk en dat van anderen(kerndoel 55) speelt hierbij een belangrijke rol evenals de koppeling naar cultureel erfgoed (56)

Pianoschool

Vind je piano een mooi instrument en wil jij piano leren spelen, dan ben je welkom bij de Pianoschool Apeldoorn op Regenboog Osseveld. De leerlingen van onze school krijgen 20% korting op het reguliere lestarief!

Aanmelden voor een gratis proefles kan via de website: www.pianoschoolapeldoorn.nl of door een email te sturen naar info@pianoschoolapeldoorn.nl of bellen: 055 – 7114324.

 

Accres | Sport op Regenboog Osseveld

Op Regenboog Osseveld hebben we sport hoog in het vaandel staan. We weten dat kinderen beter in hun vel zitten als ze veel bewegen. Elke groep krijgt daarom twee keer per week gymles. Wij gebruiken daarvoor de grote gymzaal aan de Keerkring en de kleine zaal aan de Fortlaan. Als bewegingsonderwijsmethode gebruiken wij “Bewegen Samen Regelen”voor de groepen 3 t/m 8. De methode kenmerkt zich door leskaarten voorzien van foto’s, waarmee de kinderen in kleine groepjes zelf de materialen klaarzetten en daarna allerlei avontuurlijke bewegingsactiviteiten doen. De basis bestaat uit 10 standaardlessen. Les 1 tot en met 3 bestaat uit 3 activiteiten per les, Les 4 tot en met 10 uit 5 activiteiten. Na elke 2 lessen geven wij  een vrije les waarbij vooral balspelen op het programma staan. Ook proberen we voor elke bouw clinics in te plannen. Deze vormen een welkome afwisseling  met de methodelessen. Voorbeelden van clinics zijn : handbal, volleybal en tennis . Het aanbod kan ieder jaar variëren.

Daarnaast doen we aan verschillende sporttoernooien mee: korfbal, voetbal, crossloop, atletiekdagen etc. Ook hierbij waarderen we de hulp/samenwerking met ouders!

Sport van de maand is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kunnen kinderen ontdekken welke sport het beste bij hun past. Meer informatie vindt u op: http://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand/hoe-werkt-het   

  https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA

Vanaf 1 augustus 2018 starten Kentalis en De Regenboog Osseveld een mooie samenwerking.

De school start met twee aparte groepen 1 /2 waarin Kentalis jonge leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) ondersteunt.

In schooljaar 2019-2020 is er een groep 3 gestart en in 2020-2021 start er een groep 4. Kentalis en de onderbouw van De Regenboog Osseveld ontwikkelen organisch in het onderwijs dat ze bieden: samen waar het samen kan en apart waar nodig. De eerste aanmeldingen voor deze onderwijsplekken komen nu binnen.

Veel kinderen moeten nu, al op jonge leeftijd, uitwijken naar Arnhem of naar Zwolle voor hulp op gebied van taalstoornissen. Omdat alle kinderen een zo'n passend mogelijke onderwijsplek dicht bij huis verdienen, start Kentalis in samenwerking met PCBO Apeldoorn en de Gemeente Apeldoorn deze nevenvestiging.

Voor vragen welkom bij Gerda Gorter e-mail: g.gorter@kentalis.nl

Voor meer informatie over Kentalis kijk ook op: www.kentalis.nl

 

Lees hier ons laatste persbericht over deze mooie samenwerking! 

Sport van de maand

Sport van de maand is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kunnen kinderen ontdekken welke sport het beste bij hun past. Meer informatie vindt u op: http://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand/hoe-werkt-het   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA

CJG

Regenboog Osseveld werkt intensief samen met de CJG bij gezondheidsonderzoeken, logopedie of het verzorgen van een ouderavond.

Inloopspreekuur Jeugdgezondheidszorg

Heb je vragen of twijfels over gezondheid, (op)voeden en opgroeien? Mirjam Kistemaker is jeugdverpleegkundige van de GGD Noord- en Oost- Gelderland en is vier keer per jaar bij ons op school tijdens een inloopspreekuur. Weet dat u zonder afspraak welkom bent. De data staan in de ouderkalender.

 

 

CODA

Regenboog Osseveld heeft de bibliotheek binnen de school. We maken hier gebruik van door boeken in te lenen en natuurlijk voor te lezen. Ieder kind krijgt een gratis bibliotheekpas van CODA.

CODA De Regenboog (Jeugd- en Buurtbibliotheek)
Keerkring 70
7325 EA Apeldoorn
tel: 06-1118 2145
Maandag:      14.00 – 17.00 uur
Woensdag:    10.30 – 17.00 uur
Vrijdag:         14.00 – 17.00 uur

 

Schoolschaken

Regenboog Osseveld en Regenboog Woudhuis zijn al jaren heel actief op het gebied van schoolschaken. Schaken is gymnastiek voor je brein en stimuleert de leerprestaties van de kinderen in sterke mate. Het leert je concentreren, keuzes maken, omgaan met winst en verlies, ruimtelijk inzicht enzovoort. En het is bovenal een spannend en uitdagend spel om te leren spelen! Daarom bieden we het graag aan als naschoolse activiteit.

Apeldoorn Drinkt Water

De Regenboog Osseveld is een gezonde school. Vanuit de gemeente Apeldoorn is er een project opgezet, genaamd: Apeldoorn Drinkt Water! Wij doen hier met onze hele school aan mee. Alle kinderen en juffen/meesters hebben een mooie bidon gekregen, deze (of een andere drinkbeker) nemen wij op dinsdag mee naar school. Dinsdag staat bij ons op school dan ook bekend als: Waterdag! Iedereen drinkt op deze dag water.

Beweegwijs

Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij starten met het project Beweeg Wijs!

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. De integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving! 

Deze methode kun je ook erg leuk inzetten voor bewegend leren in de groep.
Als u nog meer wilt weten, neem dan een kijkje op de website van Beweeg Wijs!

 

 

https://beweegwijs.nl/