Graag stellen we ons voor!

het team - onderbouw - middenbouw/bovenbouw 

Directie | Sharon Nieuwenhuisen

De schooldirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en regelt zaken omrent het personeelsmanagement.

 

Intern begeleider | Nathalie Jansen

De Interne begeleiding is verantwoordelijk voor de ondersteuningsstructuur binnen de school. Het gaat hier om het ondersteunen van leerkrachten in het bieden van hulp aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het uitvoeren van beleid ten aanzien van ondersteuning op schoolniveau en het begeleiden van ouders met hulpvragen op het gebied van het leren en gedrag.

 

Groep 1/2A | Juf Geertje

 

Groep 1/2A | Juf Marieke

 

Groep 1/2B | Juf Anke

 

Groep 1/2B | Juf Marian

 

Groep 3 | Juf Marjolein

 

Groep 3 | Juf Astrid

Groep 4 | Meester Michael

Groep 5 | Juf J.J.

Groep 5 | Juf Natasja

Groep 6 | Juf Annemiek

Groep 6 | Juf Annet

 

Groep 7 | Juf Mirna

Groep 7 & X-Groep | Meester Jacco

Groep 8 | Juf Dorine

Groep 8 | Juf Petra

Onderwijsassistent | Juf Alicia

Een onderwijsassistent ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van het onderwijs. Te denken valt aan:

  • Bieden van extra oefening en uitleg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben
  • Begeleiden van een deel van de klas bij het zelfstandig werken
  • Afnemen van toetsen bij individuele leerlingen of groepen
  • Opvangen van klassen bij afwezigheid van leerkrachten
  • Surveilleren tijdens pauzes
  • Samenstellen, printen, kopiëren, nieten, klaarleggen en/of verspreiden van lesmateriaal 
  • Administratieve taken
  • Signaleren en verhelpen van leerproblemen bij leerlingen
  • Begeleiden van leerlingen tijdens sportdagen, schoolreizen en de viering van feestdagen

Leerkrachtondersteuner | Meester Nick

Administratief medewerker | Meester Wim