Medezeggenschap

 

De medezeggenschap van ouders op school is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet bepaalt onder andere het aantal ouders en teamleden in de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft invloed op het beleid van de school door middel van advies­ en/of instemmingbevoegdheid. Zo stemt de MR ook in met deze schoolgids. In principe zijn de vergaderingen van de MR openbaar. De vergaderdata zijn te vinden in de schooljaarkalender

Heeft u een vraag aan de MR? U kunt de MR mailen via: mrregenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl

 

 

Namens het team zitten in de MR:

Marian Pronk 

Marieke van Luttikhuizen

Matthijs Renkema 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 zitten namens de ouders in de MR:

Ronald Brink

Serap Ilyaz-Uz

Jan Jaap Hauser