Ouderbetrokkenheid

We geloven in de kracht van samen.
We gaan hierbij uit van educatief partnerschap.
Binnen de gesprekscyclus zijn driehoekgesprekken (ouders/leerkracht/kind) ingepland.
Samen bespreken we de leerresultaten in combinatie met het welbevinden van uw kind. In de loop van de jaren leert uw kind - met hulp van leerkracht en ouder of verzorger- eigenaar te worden van zijn of haar leerproces.

We nodigen u van harte uit om mee te doen!

 

Wij communiceren zoveel mogelijk met u, en u met ons, via Parro. Parro is een veilig, online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, de 10-minutengesprekken maar ook foto’s van een schoolreisje bijvoorbeeld. Eén duidelijk platform, in een afgeschermde beveiligde omgeving. Wanneer uw kind start op onze school krijgt u toegang tot deze omgeving.